nav-left cat-right
cat-right

Výluky z pojištění

V tomto článku se zaměříme na takzvané výluky z pojištění. Když si ho sjednáváte, a teď je úplně jedno, o jaké pojištění se jedná, vždy najdete v podmínkách nějaké výjimky respektive situace, na které se pojištění nevztahuje. To jsou právě výluky z pojištění a není nic horšího, než je přehlédnout a pak například u úrazového pojištění zjistit, že za to, co se vám stalo, vlastně nic nedostanete, protože je to v sekci výluk uvedeno. Jednoduché pravidlo, abyste si vždy pořádně přečetli, co podepisujete, platí tedy konkrétně u pojištění několikanásobně, protože když se chcete na něco pojistit a pak to třeba tak vůbec není, doslova vyhazujete peníze oknem. V tomto článku se podíváme speciálně na úrazové a životní pojištění, protože u nich jsou výluky možná vůbec nejčastější, ale i například u cestovního pojištění se s nimi můžete běžně setkat a nemenší komplikace to způsobuje u havarijního.

Výluky z životního pojištění

Jak funguje životní pojištění, ví snad většina dospělé populace, ale pro jistotu v krátkosti základní zákonitosti. Platíte pojišťovně pravidelné měsíční pojistné a ona vám v případě, že dojde k pracovní neschopnosti, trvalému úrazu, nebo dokonce smrti, vyplatí finanční kompenzaci. Je to samozřejmě především k tomu, abyste mohli dostát svým závazkům i v době, kdy nemáte z různých příčin zrovna příjem. Proto ho banky u velkých úvěrů vyžadují. Vy sami si musíte dát pozor na to, kdy vlastně k pojistnému plnění dojde – může se týkat jen smrti, ale už i malé pracovní neschopnosti. To ještě není otázka výluky z pojištění, to je věc jednání s pojišťovnou.

Typická je totiž pro životní pojištění jen jedna výluka (i když samozřejmě pojišťovny jsou kreativní a můžete najít i další možnosti) a tou je nemoc existující už před uzavřením smlouvy. Pokud totiž pojišťovně zatajíte při podpisu smlouvy nemoc, kterou již máte a v důsledku které například zemřete, spadá to typicky mezi výluky z pojištění a vaši pozůstalí nemohou očekávat jakékoliv plnění. V opačném případě by samozřejmě byl tento finanční produkt ve velkém zneužíván.

Výluky z úrazového pojištění

U životního byla výluka jen jedna a dalo se tak na ní konkrétně upozornit, nicméně u toho úrazového jich je velký počet a objevují se v tolika kombinacích, že to není možné. Na jednu ale přeci jen upozorníme, protože na to zapomíná téměř každý, i když to vyplývá už z podstaty tohoto produktu. Úrazové pojištění vás bude chránit v případě úrazu (ponechme stranou, že ne všech, ale těch, na které se vztahuje). Nikdy vám ale nebude vyplaceno, pokud chcete hradit náklady na léčení, nebo jen své bolestné v důsledku něčeho, co nevzniklo úrazem. Nejčastějším příkladem je dítě s úrazovým pojištěním, které postihla obrna. To není úraz, spadá to mezi typické výluky z pojištění a pojišťovna vám tak nic nedá.

Pokud byste chtěli tuto situaci řešit, většina úrazových pojistek umožňuje takzvané nemocniční a denní odškodné. To první bude vyplácet, pokud ležíte v nemocnici, to druhé i v případě, že se léčíte doma.

Ještě jednou opakujeme, abyste si sekci výluky z pojištění vždy důkladně prošli a zároveň si uvědomili, na co všechno se pojišťujete.

Další články z rubriky

Napiš svoji reakci

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: , , ,