nav-left cat-right
cat-right

Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců

Úrazové pojištění zaměstnanců je na jednu stranu problematika, kde není moc co řešit – prostě zaměstnanci jsou automaticky pojištěni a tečka. Na druhou stranu díky neustálým odkladům a diskusím okolo zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se vše zbytečně zesložiťuje a hlavně se v tom i právníci přestávají orientovat, natož pak běžní zaměstnanci, kterých se to vlastně týká v první řadě. Když tedy tento článek začneme tím, jaké jsou zdroje pro tuto problematiku, tak v první řadě jsou to přechodná ustanovení zákoníku práce, pokud už to jinak neupravuje výše zmíněný zákon. U něj je ale složité to, že něco nabylo účinnosti už k 1.1.2013, nicméně některé části si počkají až do roku 2015, jestli tedy vůbec.

Co to vlastně je?

I když k tomu název úrazové pojištění zaměstnanců svádí, nepojišťuje se v žádném případě zaměstnanec, ale ze zákona je pojištěný zaměstnavatel. Je to taková spíše odborná věta, kde se plete hodně pojmů, takže nejjednodušší to bude na příkladu. Když nastoupíte do zaměstnání, nemusíte nic vyřizovat, ale to nemusí ani zaměstnavatel. Úrazové pojištění zaměstnanců směřuje k pokrytí škod na zdraví, které jsou způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nicméně už pouze tím, že jste uzavřeli právní vztah (typicky například pracovní smlouvu) jste se stali pojištěnými, a pokud by se vám nějaká takováto událost stala, bude vás zaměstnavatel odškodňovat, protože jemu naopak na základě té pracovní smlouvy vznikla povinnost platit pojistné pojišťovně, která to za něj pokryje.

Když se nad tím zamyslíte, tak to ne každý může vnímat úplně spravedlivě, protože je tu evidentní jednostranná ochrana zaměstnanců. Na druhou stranu se jedná o jev, který provází celý zákoník práce a samozřejmě i zmíněný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Je dobré tu i zmínit, že pokud víte, jak to funguje v zákoníku práce, nemusíte se u nového zákona obávat nějakých drastických změn. I když bylo při jeho tvorbě deklarováno, že zákoník práce je v této oblasti zaostalý a potřebuje zásadní změny, nakonec k tomu stejně nedošlo.

Jaké je pojistné a musí zaměstnavatel plnit vždy?

Začneme druhou otázkou. Když se budeme bavit v právní terminologii, tak odpovědnost zaměstnavatele je absolutně objektivní s taxativně vymezenými možnostmi liberace. V běžné češtině to znamená, že zaměstnavatel opravdu bude hradit případnou škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vždy, ale s výjimkou situací, které jsou přesně určené. Typicky například v situaci, kdy si to zaměstnanec způsobí úmyslně, pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. V takovém případě to je tak, jakoby žádné úrazové pojištění zaměstnanců neměl.

Pokud jste zaměstnavatelem a zajímá vás výše pojistného, tak je to poměrně složitý výpočet, ale použije se k tomu vyměřovací základ na platbu sociálního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za všechny zaměstnance v minulém období. Výpočet se opakuje každé čtvrtletí (čtvrtletně se i platí) a minimální pojistné je 100 Kč za zaměstnance – jedině, že by celý kvartál byl nemocný nebo nepobíral mzdu, pak se neplatí nic. Všechno má pak ze zákona na starost pojišťovna Kooperativa.

Další články z rubriky

Napiš svoji reakci

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: , , ,