nav-left cat-right
cat-right

Odškodnění úrazu – náhrada za úraz

Odškodnění úrazu je poměrně široký pojem, pod kterým si každý může představit ledacos. V tomto článku se podíváme na to, jaká pojištění vám zajistí, abyste získali vůbec nějaké odškodnění úrazu, ale také na to, jak se jeho výše vypočítává u té nejtypičtější varianty, tedy úrazového pojištění.

U čeho existuje odškodnění úrazu?

Základem nabídky, pokud se bavíme o odškodnění úrazu, je samozřejmě úrazové pojištění, které již bylo zmíněno. Funguje jednoduše tak, že platíte pojišťovně pravidelné pojistné (měsíční nebo roční) a ona vám v případě, že se zraníte, vyplatí příslušnou částku podle závažnosti a dalších kritérií; k tomu se dostaneme v druhé části článku. Důležité je zde zmínit, abyste si před podpisem smlouvy pečlivě prozkoumali, na které úrazy se pojistka vztahuje. Nemůžete očekávat, že k odškodnění úrazu dojde ve všech případech. Existují samozřejmě pojistky, které pokrývají ohromné množství různých druhů, ale když se malinko říznete o papír, asi s tím hned nepoběžíte do pojišťovny.

O odškodnění úrazu se můžeme bavit i v případě životního pojištění. Zde už jde ale samozřejmě o ty opravdu vážné, které způsobují, že nemůžete finančně zabezpečit sebe nebo svojí rodinu. Životní pojištění opravdu nebude řešit malicherné problémy, ale naopak ty úrazy, které mají trvalé následky, protože hlavním důvodem, proč se zřizuje, je případná smrt, což jasně dokládá, jakým problémům věnuje pozornost.

Když se budeme bavit o lidech v pracovním poměru, tedy zaměstnancích, tak tam se o odškodnění úrazu, pokud je pracovní, postará i zaměstnavatel. Zákonné pojištění zaměstnanců existuje, takže jakmile se vám stal pracovní úraz, můžete nárokovat odškodnění i u něj. Když budete mít sjednané pojištění pro případ pracovní neschopnosti, lze také mluvit o tom, že příspěvky, které vám pojišťovna vyplácí, jsou odškodnění úrazu za předpokladu, že neležíte s nemocí.

Těch variant je opravdu hodně. Jediné, co se vždy řeší, a už o tom byla řeč, je, zda se na konkrétní úraz vaše pojistka vztahuje.

Výpočet odškodnění úrazu

Samozřejmě nejčastěji se odškodnění vypočítává v případě úrazového pojištění. Pokud vás zajímá, jak to funguje, pokusíme se vám to nastínit. Za předpokladu, že nespadáte do takzvané výluky, což je situace, kdy k plnění vůbec nedojde – nejedná se ve skutečnosti o úraz, ale o nemoc; způsobili jste si to úmyslně apod., bude pojišťovna vypočítávat výši odškodnění úrazu. To se dělá tak, že vy dodáte vyplněný formulář od doktora, kde bude přesně popsáno, co se vám stalo, zda to zanechává trvalé následky, jak dlouhé bylo léčení apod., a pojišťovna podle toho z jejích tabulek vypočítá příslušnou částku. Když to trochu přeženeme, tak lze říct, že každý úraz má v tabulce přiřazenou částku. Tyto tabulky jsou samozřejmě neustále aktualizovány, jak se medicína posunuje kupředu, a nelze je najít na internetu, pouze v jednacích místech pojišťovny a navíc do nich mohou nahlížet jen její klienti.

Další články z rubriky

Napiš svoji reakci

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Štítky: , , , ,